دانلود کتاب جهان در پوست گردو اثر استیون هاوکینگ:
استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری و کیهان شناس و نویسنده نامی انگلیسی، پس از نگارش کتاب پرفروش و طنین انداز تاریخچه زمان، علی رغم توجهی که از طرف مردم جذب این کتاب شد، جای کتاب دیگری را که با بیان صریح تر و ایجاد درکی تصنعی از موضوعات پیشین، مخاطبان خود را با مطالب آشناتر سازد و درک آن ها را از مقصود گسترده تر کند، خالی می دید. از این رو به نگارش کتاب جهان در پوست گردو اقدام نمود تا علاوه بر دستیابی به اهداف ذکر شده، نتایج پژوهش ها و تفکرات و اندیشه های جدید خود را نیز به آن اضافه کند و به کتاب تاریخچه زمان خویش که به گونه ای خطی به تحریر درآمده است، جلوه ای مصور ببخشد و در یک کلام، کتاب جدیدش، آسانتر فهمیده شود.
جهان در پوست گردو، کتابی در زمینه فیزیک نوین است و نویسنده ابتدا کمی به قبل تر باز می گردد و نظریه هایی را بررسی می کند حول محور جهان و ویژگی ها و ساختارش که دانشمندان معتقد بودند سرعت نور با وجود آکندگی فضا از وجود ماده ای به نام اتر، ثابت است ولی با حرکت در جهت نور سرعت کمتر و با حرکت در خلاف جهت آن، سرعت نور بیشتر به نظر می رسد. در همین حین اندیشه های آینشتین که باعث می شد این تصورات باطل شود را مطرح می کند مبنی بر اینکه وجود اتر بی معنیست و از طرفی همه قوانین برای همه ناظرانی که به طور آزاد در حرکت هستند باید یکسان باشد و همچنین هرکس زمان شخصی خود را دارد و اینکه این موضوع چه ارتباطی با قانون نسبیت ایجاد می کند.


اگر یک هواپیما از شرق به سوی غرب حرکت کند، زمان بیشتری را نسبت به هواپیمایی که در جهت مخالف حرکت می کند، صرف می کند؛ این آزمایشی بود که برای بررسی پارادوکس دوقلوها انجام شد، پارادوکس مشهوری که نشان می داد اگر بین دوقلو ها یکی روی زمین و دیگری با سرعت نور با سفینه ای زمین را ترک کند، در زمان بازگشت، مسافر فضایی از دوقلویش جوانتر می نماید و این تنها به دلیل آنست که هر ناظر، اندازه گیری خود را از زمان داراست.
هاوکینگ پس از نسبیت عام، به نظریه بزرگ دیگر آینشتین، نظریه کوانتوم می پردازد و سپس نشان می دهد نسبیت به زمان شکل می دهد و این دو نظریه را با یکدیگر آشتی میدهد. سر فصل های کتاب ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند اما بن مایه همه یکیست.
هاوکینگ کتاب جدیدش را طوری تنظیم کرده که دو بخش اول آن، پایه اصلی کتاب را شکل می دهد و در بخش های بعدی مطالب را گسترش می دهد و تنها به آن اضافه می کند. از این رو سختی تاریخچه زمان که هر فصلی دنباله رو فصل پیشین است و با اندکی فاصله در بین خواندن فصول، مطالعه فصل بعد را با مشکل مواجه می کند، در این کتاب وجود ندارد.(این در صورتیست که خواننده بتواند کتاب را رها کند). با این وجود هر دو کتاب در کنار موضوعی علمی، بسیار عامه پسند و همه فهم هستند و با بهره گیری از زبانی شیوا و رسا به نگارش درآمده اند.

 

 

دانلود کتاب جهان در پوست گردو اثر استیون هاوکینگ

 

توجه این کتاب توسط کاربر اپلود شده است چنانچه حق نشر داشته اعلام نمایید تا سریعا حذف شود 09125343644