دانلود کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم اثر یووال نوح هراری

 

کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم با برسی وضعیت دشوار سیاسی و فنی جاری آغاز می شود. در پایان قرن بیستم به نظر می رسید که نبرد ایدئولوژی های بزرگ میان فاشیسم.کمونیسم و لیبرالیسم با پیروزی آشکار لیبرالیسم به پایان رسیده باشد و سیاست دمکراتیک.حقوق بشر و بازار آزاد سرمایه بر تمام دنیا حاکم شده باشند.
اما تاریخ.طبق معمول.چرخش غیر منتظره ای کرد و لیبرالیسم اکنون پس از فروپاشی فاشیسم و کمونیسم در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.پس به گجا رهسپاریم؟
این سوال به ویژه تاسف بار است.زیرا لیبرالیسم دقیقا زمانی اعتبار خود را از دست می دهد که انقلابات دوگانه داده فن آوری و زیست فن آوری با بزرگترین چالش هایی که گونه انسان خردمند تا کنون با آن مواجه بوده دست و پنجه نرم می کند.
درهم آمیخته شدن این دو فن آوری می تواند به زودی میلیون ها انسان را از بازار کار به بیرون پرتاب کند.و بنیان آزادی و برابری را درهم ریزد.
الگوریتم های داده کلان می توانند دیکتاتوری های ارقام را بر پا کنند و در ادامه تمام قدر در دستان معدودی از حاکمان متمرکز شود.در حالی که اغلب مردم نه تنها از استثمار بلکه از چیزی بسیار بدتر از استثمار یعنی بی ربط بودن و غیر ضروری بودن رنج ببرند.

برای خرید کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم اثر یووال نوح هراری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

یووال نوح هراری در هم آمیختگی داده فن آوری و زیست فن آوری را مفصلا در کتاب قبلی انسان خداگونه به بحث گذاشته اما آنجا که آن کتاب بر چشم اندازهای بلند مدت-سده ها و حتی هزاره ها تمرکز داشت.کتاب حاضر بحران های اجتماعی.اقتصادی حادتر را بررسی می کند.
اینجا علاقه کم تری به خلق احتمالی اشکال زندگی غیر زنده دارم و بیشتر مایلم به تهدیداتی که متوجه دولت رفاه و موسسات خاصی مثل اتحاد اروپا است بپردازیم.
این کتاب تمام تاثیرات فن آوری های جدید را بررسی نمی کند. اگرچه فن آوری و عده های بسیار شگفت انگیزی می دهد. قصد نویسنده اینجا عمدتا برجسته کردن تهدیدات و خطرات آن است.
آنجا که شرکت ها و کارآفذینانی که انقلاب فنی را رهبری می کنند طبعا مایلند در ستایش آفریده های خود نغمه سرایی کنند . وظیفه جامعه شناسان.فیلسوفان و مورخینی مثل یووال نوح هراری می تواند بصدا در آوردن زنگ خطرها و بررسی تمام آن راه هایی باشد که می تواند به اشتباهات وحشتناکی بیانجامد.َ

 

دانلود کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم