کتاب قلب زن که به دست ویلیام سامرست موآم نوشته گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور ویلیام سامرست موآم یکی از داستان‌نویسان و نمایشنامه‌نویس انگلیسی می باشد. او در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار وقتی که پدر او در سفارت انگلستان در پاریس به کار مشغول بود متولد شده است. سال هزار و نهصد و بیست و هفت سامرست موام در جنوب فرانسه رحل اقامت نمود و تا هزار و نهصد و شصت و پنج سال فوتش همانجا زندگی نمود. زمانی را همچنان به سبب دانشجوی رشته ی طب در بیمارستان سنت تامس سپری کرد ولی پیروزی نخستین اثرش به اسم لیزالمبتی که در هزار و هشتصد و نود و هفت چاپ شد او را به سمت ادبیات کشانید. او را بسیار به دلیل جملات قصارش می‌شناسند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قلب زن تماس بگیرید

دانلود کتاب قلب زن