کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی که توسط وحید رضائی مهر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سی و شش عدد است. در حال حاضر ارزش زیبایی نوشتن و خوش خطی بر هیچ انسانی پنهان نمی باشد و در دنیای که زبان بین المللی انگلیسی شناخته شده است به خصوص بر آنکه ما می بایست با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داریم. احتیاج می باشد که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قاعده خوشنویسی در این زبان آشنا شده باشیم. داخل کتاب فوق شما بسیار با قاعده خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

 

برگرفته از سایت مای بوک