کتاب مکاتب هنری که توسط ژان لی ماری نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.این اثر توسط انتشارات زر و در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار منتشر شده است. این نوشته به دست روبین پاكباز به فارسی برگردانده شده است. از پانزدهم آوریل تا پانزدهم مه سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار برخی از نقاشان جوان و خود مختار و خود فرمان فرانسوی به نام مونه و رنوار و پیسارو و سیسلی و سزان و دگا و گیومن و برت موریزو که یک کانون و مجتمع بی اسم به وجود آورده بودند داخل محلی به غیز از سالن رسمی که همان استودیوی عکاسی نادار بوده نمایشگاهی دایر و برگزار نمودند. نمایشگاه سر و صدا و همهمه ای ایجاد کرد و روزنامه نگاری به اسم لوروا بعد از دیدن و نظارت تابلویی از مونه به اسم تأثیر طلوع آفتاب در مجله ای با شماشت و نیش و کنایه زدن نمایش دهندگان را تأثیر گرایان امپرسیونیست نام داد.اثر بسیار جالبی  می باشد که به طور حتمی از مطالعه آن لذت فراوان خواهید برد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مکاتب هنری تماس بگیرید.

م

دانلود کتاب مکاتب هنری