کتاب اصول هنر در طراحی لباس که توسط ادیث پانکاوسکی نوشته و به دست احسان کوثری نیا به فارسی برگردانده شده است.که دارای سی و پنج صفحه می باشد.کلیات مسائل هنر در طراحی لباس را با اثر فوق یاد بگیرید.این نوشته برگرفته از نه فصل می باشد که هر یک از آن به طور تقریبی شامل چهل چارچوب هستند . هر فصل ارتباط داشته با موضوع بخصوصی می باشد و ارتباط داشته با یک عناصر یا اصول هنری است. شما قادر می باشید که هر فصل را که دوست دارید بدون کامل کردن فصل های قبلی بخوانید. در هنگام کار نمودن با این نوشته خوتان خواهید دید که بین سرشت و شرعیات و عنصرها و جز هنر رابطه و هم بستگی وجود داشته و در خیلی از موردها و مسائل و معنی و مفهومات کلمات زیادتر از یک مطلب و مبحث یا اصل بر گردد. در آخر هر فصل یک آزمایش و امتحان با اهداف مهم واسه ی ارزیابی تخمین و سنجش خویش آورده شده است . بعد از آن که تمام نه فصل نوشته را به آخر رساندید قادر به گذراندن و طی امتحانات کامل در آخر این اثر می باشید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول هنر در طراحی لباس تماس بگیرید.

دانلود کتاب اصول هنر در طراحی لباس