کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس که توسط نادر موسوی فاطمی نوشته شده است.که دارای دویست و چهل و هشت صفحه می باشد.این اثر بعدهای گوناگون کاربرد رنگ در لباس مطرح می شود تا شما با نمونه‌های گوناگون آن در لباس آشنا گردید و واسه ی دست پیدا کردن به این آشنایی تمرینات مورد نظر را تجربه کنید.در حال حاضر آدم در زندگی روزمره صنعتی و مدرن خویش احتیاج زیادی به عامل زیبایی خواهد داشت. بی تردید یکی از مهم‌ترین عاملهای تشکیل زیبایی عنصر رنگ می باشد که تنوع و لطافت و زیبایی به اندازه را به زندگی می دهد. شاید لباس یکی از با مصرف ترین کالاها در جامعه حال حاضر باشد که به جز پوشش بدن آدمی در جهت زیبایی همچنان به کار برده شده در این حال رنگ یکی از مهمترین عاملها در طراحی لباس به حساب می آید.محققان و روانشناسان و هنرمندان زیادی به خواندن متونی درمورد رنگ پرداخته‌اند تا کاربردهای گوناگون آن را بررسی کنند و از این شگفتی عجیب و زیبا در باب گوناگون هنر و علم به شیوه ی احسن استفاده نمایند.رنگ شامل دو قسمت متاثر اول بخش فیزیکی و مادی رنگ و دیگر بعدهای سمبلیک و روان شناختی آن که هر دوی این بعدها لازم و ملزوم هم دیگر و طراح لباس برای رنگ بندی یک لباس از این ویژگی ها بهره می برند است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس تماس بگیرید.

دانلود کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس