کتاب عکاسی مفهومی که توسط نیما نیک نژاد نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.در این نوشته نمونه جمع آوری شده از عکس‌های مفهومی به همراه شرحیاتی درباره ی آن ارائه داده شده است.در علم عکاسی عکس مفهومی به عکسی گفته می‌شود که اهداف عکاس از آن به طور معمول بیان معانی و مفاهیم بخصوص با کمک گرفتن از عنصرهای تصویر می باشد. عکس مفهومی می بایست تماشا گر را به اندیشیدن وادار کند. انواع عکس از سبک‌های گوناگون عکاسی در صورت القای مفهومی بخصوص و ویژه به تماشاگر در دسته عکس‌های مفهومی همچنان قرار می‌گیرند.عکاسی هنگامی که با خلاقیت و رگه‌هایی از طنز همراه می گردد خواهد توانست جذاب‌ و جالبتر و الهام بخش‌تر شود. این عکس‌ها می بایست واسه ی همه ی عکاسان تیزبینی که تلاش در گرفتن عکس‌های استثنائی دارند با اهمیت باشد. عکاسان این عکس‌های جالب را با همه ی کوشش و تخیل و خلاقیتشان گرفته‌اند تا به ما فرصت نظارت کردن شگفتی‌های عکاسی را از دید خلاقانه شان بدهند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عکاسی مفهومی تماس بگیرید.

دانلود کتاب عکاسی مفهومی