کتاب کمال الملک که توسط حمید باقرزاده نوشته شده است.که دارای شانزده صفحه می باشد.محمد غفاری مشهور به کمال الملک یکی از نقاشان معروف ایرانی که در سال هزار و دویست و بیست و هفت به دنیا آمده است . یکی از سرشناسترین و پر نفوذترین اشخاص تاریخ هنر معاصر ایران به حساب می آید. او در یکی از خانواده های هنر دوست و هنرمند و معروف داخل کاشان چشم به جهان باز نمود. غفاری بعد از سپری نمودن تحصیلات ابتدایی خویش داخل کاشان بهمراه برادر بزرگتر خود به تهران سفر نمود و داخل دارالفنون در رشته نقاشی درس خویش را ادمه داد. بعد از گذشت سه سال تحصیل او داخل دارالفنون وقتی که ناصرالدین شاه از این مدرسه بازدید می نمود از کارهای او را خوشش آمد و او را به دربار برد.کمال الملک در سال هزار و سیصد و نوزده دار فانی را وداع گفت. برای خرید کتاب کمال الملک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کمال الملک