کتاب کوتاه وسواس که توسط بهرام صادقی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد عدد است. نخستین رمان کوتاه‌ او را هنگامی که بیست سال سن داشت چاپ شده است و ملکوت فقط داستان بلندش را در بیست و پنج ساله‌گی به نشر رساند .نمونه جمع آوری شده از داستان سنگر و قمقمه‌های خالی و داستان بلند ملکوت و چند داستان کوتاه پخش شده و کل نوشته های او را به وجود آورده است می‌دهند. این دو کتابِ نشر شده آن اندازه بوده است که او را از مشهورترین و سرشناسترین داستان نویسان معاصر ایران و صاحب سبکی پیشرو دانسته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه وسواس تماس بگیرید

دانلود کتاب کوتاه وسواس

 

برگرفته از سایت مای بوک