کتاب نوشته ای که یک در بطری پیدا شد که توسط ادگار آلن پو نوشته و به دست شجاع الدین شفا ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . نگارنده ی معروف آلن پو جز نویسنده های متاثر آمریکایی می باشد. آلن پو در نوجوانی به موجب اختلافات بسیار با پدر خود درس و تحصیلش را نصفه ول کرد و از خانه فرار نمود. شیوه ی فوت کردنش هم مثل داستانهایش بسیار مرموز بوده است. در حقیقت در سال هزار و هشتصد و چهل و نه او را در بغل یک جوی آب زخمی پیدا کردند و به بیمارستان انتقال دادند و چهار روز هم زنده ماند و هذیان می گفت و پشت سره هم از از روح روی دیوار سخن می گفت.ولی بی آنکه توانسته باشد رمز قتلش را فاش کند از دنیا رفت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوشته ای که یک در بطری پیدا شد تماس بگیرید.

دانلود کتاب نوشته ای که یک در بطری پیدا شد

 

برگرفته از سایت مای بوک