کتاب صوتی زال و رودابه که توسط راوی امیر اردلان داودی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که راوی امیر اردلان داودی است. قصه ی زال و رودابه از شنیدنی ترین اثر ها و نوشته های شاهنامه‌ می باشد. این داستان عاشقانه است که ندیده هر دو طرف را گرفتار می‌ نماید. داستان از این جا آغاز خواهد شد که زال بعد از اینکه پدر وی سلطنت زابل را به او سپارد واسه ی سرکشی به شهرها و کشورهای تابعه از زابل خارج می‌ شود تا آنکه به کابل می‌رسد. بعد از آشنا شدن با مهراب که پادشاه کابل و از نبیرگان آژی دهاک بوده است به صورتی حیرت آور شیفته و دل داده ی دختر مهراب می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی زال و رودابه تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی زال و رودابه

 

برگرفته از سایت مای بوک