کتاب کوتاه صوتی گربه سیاه که توسط ادگار آلن پو نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . قصه ی گربه ی سیاه یک تراژدی تکمیل از سرنوشت یک مرد می باشد که آهسته آهسته خود را به توی تونل نابودی می برد. داستانگوی رمان شخص اول داستان یعنی من قصه می باشد.و این انتخاب داستان گو به شگفتی داستان اضافه میی نماید. اتفاقات این داستان به زبان خود قاتل اوج هنر ادگار آلن پو در به وجود آوردن این کار با ارزش می باشد.داستان از اول با چند جمله از من آغاز خواهد شد که می گوید این آخرین روزی می باشد که زندگی می کنم و این را می نگارم تا خیالم راحت شود. و هم اکنون داستان با خوشی آغاز می شود ولی برای آنکه ما جمله ی اولیه را مطالعه کرده ایم و استرسی در ما رخ داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه صوتی گربه سیاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوتاه صوتی گربه سیاه

 

برگرفته از سایت مای بوک