کتاب صوتی بفرینه که توسط علی اشرف درویشیان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . نویسنده پر تلاش آقای علی اشرف درویشیان در سه شهریور سال هزار و سیصد و بیست در شهر کرمانشاه متولد شده است. مادربزرگش بانویی جهان دیده و با تجربیات فراوان و سرد و گرم را چشیده بود‌‌. او در تعریف کردن افسانه‌ها و داستانهای عامه پسند مهارتهای بسیار زیادی داشت‌‌. درویشیان خیلی از افسانه‌های تعریف کرده ی او را در اثر افسانه‌‌ها و متل‌های کردی جای داده ‌است. او درمورد داستانهای کودکی خود گفته است که در سرنوشت پای داستانهای بسیاری از قصه‌ گویان نشسته‌ام.ولی مادربزرگم از تمامی آن‌ها بهتر بود و از چیزی که حرف می زد آگاهی کاملی داشت‌. داستان را با آب و تاب زیاد و با سود جستن از مثالها و اصطلا‌حات محلی بیان می نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی بفرینه تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی بفرینه

 

برگرفته از سایت مای بوک