کتاب کوتاه آقای چوخ بختیار که توسط صمد بهرنگی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد صفحه است. نویسنده صمد بهرنگی نگارنده ی رئالیسم اجتماعی می باشد. برای آنکه هر چیزی که به چشم خود می بیند لمس می نماید.تجربه کرده و می چشد درموردش حرف می زند و نمایان می کند.آن چیزی را که می شود متوجه شد و به کسی فهماند و می خواهد رئالیسم هم اکنون باقی بماند. برای آن که با دردهای شناخته نشده کاری ندارد. قصد بهرنگی از داستان نویسی سرگرمی بچه ها نمی باشد. آگاهی و بیدار شدن آنها می باشد. رمان آقای چوخ بختیار از قصه های کوتاه بسیار جالب آقای صمد بهرنگی با زبان طنز است که به زیبایی یکی از دردهای جامعه را بیان می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه آقای چوخ بختیار تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوتاه آقای چوخ بختیار

 

برگرفته از سایت مای بوک