کتاب اعتماد به نفس فوق العاده در هفت روز که توسط سجاد شاهرخی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . اثر فوق درباره ی داشتن راز اعتماد به نفس بسیار فوری فقط در هفت روز است.تکنیک های طلایی ساختن اعتماد به نفس در کمتر از یک هفته می باشد و طرز استفاده نمودن از آن.آشنا شدن با راز هایی که انسانها با اعتماد به نفس و پیروز تمامی آنها استفاده می نمایند.واسه ی اعتماد به نفس هراس داشته باشید ولی اقدام کنید.با شنا کردن در هراس و وحشتهایتان صاحب اعتماد به نفسی جادویی شوید.تجربه های شخصی من در کسب نمودن اعتماد به نفس را در کمتر از یک هفته برایگان بدست آورید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اعتماد به نفس فوق العاده در هفت روز تماس بگیرید.

دانلود کتاب اعتماد به نفس فوق العاده در هفت روز

 

برگرفته از سایت مای بوک