کتاب صوتی خودش را نمی شناخت که توسط خوآن خوسه میاس نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که مترجم آن نسترن میرهادی و راوی مجتبی صدیقی است.هنگامی که به مادرید رسید خانه ای در مرکز شهر اجاره کرده و ایام متمادی را به دیدن تلویزیون و میل کردن ماست توت‌فرنگی‌ سپری کرد. که از سوپرمارکت محلشان خریده بود. بیسنته اولگادو بدش نمی‌آمد بدون داشتن هدف خیابان‌ها را گز کند اما هراس و وحشت داشت نتواند به آن‌جا بازگزدد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی خودش را نمی شناخت تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی خودش را نمی شناخت

 

برگرفته از سایت مای بوک