کتاب صوتی چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم که توسط مجید جوادی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . رسیدن به مال و پول واسه ی داشتن استقلال کامل ثروت در سرنوشت و حیات انسان آرزویی می باشد که برخی آدمها با داشتن هدفهایی که واسه ی خویش در زندگی تعیین نموده اند علاقه منده رسیدن به آن می باشند. ولی نکات ارزشمندی که اینجا وجود داشته این است که اکثرا یا مسیر رسیدن به هدف خود را نخواهند دانست.یا در مسیر و روش دست یابی به این هدفها با مانع و دشواریهایی روبرو شده که آنها را دچار وحشت و نا امیدی می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

 

برگرفته از سایت مای بوک