کتاب صوتی تفاوت ذهنیت انسانهای ثروتمند که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . داخل این فایل صوتی از برخی فایل های صوتی گروه پژوهشی سروش نیا خواسته ایم درباره ی تفاوت اندیشه انسانهای پولدار و فقیر حرف بزنیم. همانگونه که در قبل هم گفته و صحبت نمودیم اندازه ی پول هر انسانی به اندیشه و تفکر او بستگی دارد. در اینجا به تفاوت نگرش و طرز فکر آدمهای پولدار و افراد فقیر می پردازیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی تفاوت ذهنیت انسانهای ثروتمند تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی تفاوت ذهنیت انسانهای ثروتمند

 

برگرفته از سایت مای بوک