کتاب سردار فاتح که توسط امیر اردلان داودی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . علی قلی خان بختیاری از بزرگان قبیله ی بختیاری و فرمانده فاتحان تهران و از رجال با فرهنگ و برجسته ی زمان  مشروطیت می باشد. او با فتح نمودن تهران به استبدادات محمد علی شاه قاجار پایان داد. و زمینه ی انقلاب مشروطه را ایجاد کرد.علی قلی خان پسر سوم حسین قلی خان ایلخانی می باشد. او بعد از داستان به توپ بستن مجلس به دست محمد علی شاه قاجار و بعد از گرفتن اجازه از مرجع های تقلید و عالمان آن زمانه نخست اصفهان و بعد تهران را فتح نمود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سردار فاتح تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب صوتی سردار فاتح

 

برگرفته از سایت مای بوک