کتاب ماجراجوی جوان توسط ژاکلین سرون نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. جوانانی وجود دارند که مانند علفهای بی هوده سبز می شوند و به رشد می رسند و به صورت باغبانها و بیل و بیلچه شان هم پوزخند می زنند. ژوائو یک کودک پرتغالی است که همچنان یکی از این بچه ها می باشد و هنگامی نخستین دفعه روی نیمکت کلاس درس نشسته است و نه سال می باشد که از سنش گذشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجراجوی جوان تماس بگیرید

دانلود کتاب ماجراجوی جوان

دانلود1

دانلود2

دانلود3

دانلود4

دانلود5

دانلود6

دانلود7