دانلود کتاب خاطرات سياسی فرخ : معتصم السلطنه اثر مهدی فرخ

 پیش از مشروطیت و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه مردم ایران در فقر و فلاکت و در بیدادگری های حکام و عمال خود غرق بودند.ضعف و سستی و عدم لیاقت مظفر الدین شاه و سبکسریهای درباریان و نفوذ عجیب دولتین روش و انگلیس .فعالیتهای مذهبیان دست نشانده دولتهای بیگانه در ایران.یعنی بابیان و ازلیان.اختلاات داخلی دربار مظفر الدین شاه نا امنی و شور و جنجال نسل جوان وطنخواه برای برقذاری عدالت و استقذاذ حقوق اجتماعی و بسیار مطالب مهم دیگر نکاتی است که ایران را برای پذیرش حکومت مشروطه زمینه سازی کرد.
بهرحال دوران اختناق سپری شد و رژیم فرسوده و کهنه ایکه متضمن سرنگون شدن این اب و خاک میشد از بین رت و جایش را به یک حک.مت نوین و سازنده داد.دانستن چگونگی تکوین این سیستم باهمه حواشی و متعلقات آن و پی بردن به حقایق مسلم این دوران برای هر وطن پرست شریف لازم و حیاتی است.چه نا آگاهی ما از این وقایع دلیلی جز بی علاقگی به سرنوشت خودمان ندارد.این مطالب برما اشکار می کند که دولت های بیگانه و به اصطلاح اصلاح طلب چونه زیرکانه هستی مارا به باد میدادند و از خون و گوشت و پوست ایرانی برای خودکاخ افتخار بنا می کردند. بما نشان میدهد که به چه نحوی ریزه خواران بظاهر خادم ما هدی جز پر کردن کیسه پر ناشدنیشان نداشته اند و سرانجام ما ملت شریف و اصیل بنابر اعتقاد به یازش و صلح و صفا و گذشت.میگذاشتیم تا عده ای همه چیز مارا به تاراج برند و هیج نگوییم.

 

 برای خرید کتاب خاطرات سیاسی فرخ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 َخصیتهای ممتاز و شناخته شده ای چون سناتوذ سید مهذی فرخ معتصم السطنه به پیروی از این هدف شاهانه له نگارش تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران کرده اند و بحق در روشنگری نکات تاریک این دوران تاریخی سخن را به کمال و جمال و اهمیت اراسته اند.
بنابرانچه پیش از این یاد شد دوران پنجاه ساله اخیر ایران یکی از حیاتی ترین ادوار سقوط و تعالی دوران تاریخ ایران است.تاریخی که از اوج فقز و فلاکت ایران شروع شده و به حد غائی و عالی سعادت و سوسیالیسم واقعی ایران یعنی تاریخ امروز میرسد.
در این کتاب سید مهدی فرخ که نقشنگر اصلی ان می باشند.خاطرات سیاسی خودشان را از سال 1331 قمری از دوره ماموریتشان در تربت حیدریه شروع کرده پس از یک سلسله وقایع جالب و اصولی و ماموریتها و مناسب مختلفشان تا امروز ادامه میدهند. و نیز در ضمن شرح این وقایع از مطالب مهمه زیر شرح مبسوط و جامعی بعمل امده است

 

دانلود کتاب خاطرات سياسی فرخ