دانلود کتاب روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب

اما چند کلمه درباره چاپ و انتشار این یادداشت ها:

همانطور که گفته شد شروع دور دوم روزانه ها که اینک در دست دارید. اتفاقی بود و نیندیشیده نه فراهم اوردن چیزی به قصد انتشار

گفت و گویی با خود و فاغ از شنونده.برای همین قلم راحت و آزاد می گشت و به دلخواه تا سه چهار سال پیش که فکر انتشار اندک اندک در من بیدار شد.
گمان می کنم تعداد انگشت شمار حدیث نفس در نزد ما از کمبودهایی است که نمی گذارد تجربه فرهنگی.سیاسی و اجتماعی اگاهانه از نسلی به نسل اینده راه یابد.

من پیش از این یک بار در جایی از فعالیتهای حزبی و تجربه اجتماعی و فرهنگی خود حرف زده ام.حالا به دنبال آن حرفها در اینجا شهادتی می اید از روزهای انقلاب تا انجا که تماشاگری بر کنار دیده است.و پس از آن صحبت از روزگار هم اوست در روزهای دوری از سرزمینش از این دیدگاه روزانه ها مثل وصله های جامه ای چل تکه است برقامت نویسنده ای نیازمند بیرون شدن از خود و یافتن همزبان تا بهرعلت و از جمله ارضا خودخواهی بگوید که در همین تاریک خانه چه ها دیده است.

و اما درباره نویسنده همانطور که گفتم این یادداشت ها در خلوت تنهایی به روی کاغذ می امد و در آن که جز من کسی با من نبود.تا انجا که می توانستم نادانی ها و ناتوانی ها هایم را پنهان نکردم.کوشیدم تا به خود کمتر دروغ بگویم و از حقیقت نهراسم.و اینک برای انکه با خوانندگان نیز ریا نکرده باشم.هیچ مطلبی را بنا به مصلحت وقت دستکاری نکردم مگر انکه چون نقل گفت و گوها به دو شیوه گفتاری و نوشتاری در اصل شتابزده و درهم است من در اینجا انها را از هم جدا و سعی کرده ام تا در یک متن واحد زبان یکئست و یکی از این دو گونه باشد.

از سوی دیگر برای انتشار چیزی به یادداشت ها افزوده نشده مگر اتفاقی آن هم بیش از یک کلمه و در قلاب برای روشن شدن مطلب مبهم.در چند جا هم اگر ناچار توضیحی لازم بود پانوشت اورده ام.
تاریخ یادداشت ها در دوران اقامت در اروپا میلادی ولی به سبب امکانات محدود چاپ فارسی در خارج با ارقام فارسی است.همه نام ها و از جمله دو سه نفری که نخواستند شناخته شوند همه یا جعلی است یا با سه نقطه نموده شده و یا با دو حرف و بدون هیچ ترتیبی.

  کتاب روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب 2 جلدی چاپ اول هزار سیصد هفتاد و نه انتشارات خاوران کشور پاریس

برای خرید کتاب روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب روزها در راه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب روزها در راه جلد اول

دانلود کتاب روزها در راه جلد دوم

 

کتاب روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب شامل خاطرات زندگی نویسنده است که در هفتصد و سی و نه صفحه در فرانسه انتشار یافته است در دو جلد. در اولین صفحه آمده که : «برای گیتا به پاس روزهائی که باهم درراه بودیم». نام برگزیده که برپیشانی کتاب نشسته و پختگی و پاکی قلم، خواننده را گرفتارمی کند. پای روایت های تلخ و شیرینش می نشاند. نویسنده ای که درغربت وتبعید ناخواسته، ازهستی رهید.

درپیشگفتار  کتاب روزها اینچنین امده

روزها درراه یادداشت های روزانه ایست که بسته به مورد ویا حال نویسنده گاه پیاپی وگاه به فاصله نوشته شده است. این ها نخستین باردرسی و یکم خرداد سال 1341شروع شده است. پس ازانگیزه نوشتن، اضافه می کند که :«موضوع این بادداشت ها بیشتر کشمکش های درونی وتنش های عاطفی جوانی احساساتی بود و نظری که گاه وبیگاه به طبیعت و اجتماعی می انداخت همچنین کتاب هائی که می خواند ودریافتی که ازآن ها داشت و بحث ها بادوستان. . . سروسری با زنان ها که دوستشان داشتم و.آخرهای سال 1346خاطره نویسی را کنار می گذارد. با سروصدای انقلاب، با موج احساسی مردم حرکت می کند. انقلاب را از سر می گذراند.دراندک مدت مانند انبوه مشتاقان، دروسوسه پشیمانی سر ازپاریس درمیآورد.