دانلود کتاب فعالیت‌های جاسوسی واسموس یا لارنس آلمانی در ایران اثر کریستوفر سایکس

 در اوایل قرن حاضر انگلستان منفورترین کشورهای اروپا بود و عموم مردم از اقدامات اسفناک آن دولت در جنوب افریقا و رویه ایکه مامورین انگلیسی در جنگهای آنها پیش گرفته بودند انتقاد میکردند ولی خوشبختانه در عین حال که دولت انگلیس در یک ناحیه متعددی و بیدادگر بقلم میرفت در منطقه دیگری چون در مقابل حریف طماع و زورمندی مثل روسیه تزاری قرار گرفته بود یک دولت آزادیخواه و آزادی بخش نامیده میشد.

مردم ایران وقتی تقاضاهای بیمورد و تعدیات روز افزون مامورین تزاری را با طرز رفتار فرستادگان دربارسن ژام مقایسه میگکردند خواه و ناخواه بجانب لنگلیس گرویده از خرسهای شمالی پرهیز مینمودند.
ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایران که از انگلستان دیدن کرد اخرین سلطان مقتدر سلسله قاجاریه بود که در عصر ملکه ویکتوریا بسر میبرد و شرح عملیات او و درباریانش هنوز ورد زبان مردم ایران میباشند.

بخشی از گفتار اول کتاب فعالیت‌های جاسوسی واسموس یا لارنس آلمانی در ایران ترجمه حسین سعادت نوری سال 1348 انتشارات وحید

برای خرید کتاب فعالیت‌های جاسوسی واسموس یا لارنس آلمانی در ایران اثر کریستوفر سایکس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب فعالیت‌های جاسوسی واسموس یا لارنس آلمانی در ایران