دانلود کتاب خاطرات تاج السلطنه

 دختر ناصرالدین شاه قاجار در عداد معروفترین مفیدترین و مهمترین حیات نامه های بازمانده از آن عصر در شمار است

 این شهرت فایدات و اهمیت نخست ناظر است به شخصیت نگارنده پس آن گاه به محتوای تاریخی اثر .
اهمیت آن در ربط با شخصیت نگارنده نخست به سبب جنسیت اوست: که تنی است از نسوان و دیگر مقام و منزلت اجتماعی وی: که شهزاده ایست در زمره ی پردگیان حرم سلطنت.
این اهمیت اما در ربط با محتوای تاریخی اثر نخست از انروست که نگارنده در پرتو و به سبب امنیت جانی و مالی مترتب برمقام اجتماعی خویش از آزادی بیان فزونتری برخوردار است نسبت به سایرین

و دیگر از اندر که نمونه ایست گویا از برخورد مظاهر مدنیت و فرهنگ شرق و غرب در آن مقطع زمانی و نیز حالات .

تاثیرات و پی امدهای برخورد مزبور نزد فردی از طبقات زیرین اجتماع و سر اخر به لحاظ اگاهی بر آداب و رسوم خواتین حرم.
لهذا اثر حاضر به ویژه آن کسان را بکار آید که به پژوهش در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران در سده ی پشین ذیعلاقه اند.
در این وجیزه بیشتر به شرح شیوه ی نگارش و نگرش تاج السطنه و محتوای تاریخی و اجتماعی خاطرات وی پرداخته خواهد شد.
تا ترجمان احوالش .چه اوخود هرانچه را که باید تسطیر کرده است.معهذا تسوید سطوری چند درین باب لازم می نماید.

 

برای خرید کتاب خاطرات تاج السلطنه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب خاطرات تاج السلطنه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 تاج السطنه در سنه ی 1351 هجری قمری از صلب ناصرالدین شاه قاجار و از بطن توران السطنه تولد یافت.مادرش از قجران بود و دختر عم پدر از اوان تولد علی الرسم به دایه ش سپردند.

و در هفت سالگی به مکتب فرستادند.تحصیلاتش بجایی نیانجامید چرا که اخلاق بد و خودسری و عدم اعتنایی وی به تعلم معلم را ناچار از آن داشت که از معلمی صرف نظر نموده و نقال شود .

چه معلم اگر می خواست به درشتی و ضخامت و ترس وی را مطیع سازد.دده جان راضی نشد.

اورا منع می کرد دو سالی بدین برنیامد که از مکتب خانه خارج گشته به نامزدی حسن خان شجاع السطنه پسر محمد باقرخان سردار اکرم درامده در سنه ی 1314 ویرا بدو عقد بستند.


این پیوند اما از انروی که ناخواسته بود و علیرغم تمایل سرانجام به متارکه منتهی گشت.

در عهد شباب و به رغم بیزاری نخستین وی از تحصیل به اکتاب معارف راغب گشته.به اموختن موسیقی.نقاشی.زبان فرانسه. و مطالعه ی ادبیات.تاریخ. و فلسفه دل بست.این دل بستگی نیز به رغم عدم تعمیق مطالعات در شیوه ی تفکر وی سودمند افتاد.

 

دانلود کتاب خاطرات تاج السلطنه