دانلود کتاب میرزا ابوالحسن خان ایلچی اثر اسماعیل رائین

 تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد نخستین مقام دولتی که میرزا ابولحسن خان داشته حکومت شوشتر بوده است.

این انتصاب بعلت پیوند و خویشاوندب میرزا ابولحسن خان با اسدالله خان پسر اعتمادالدوله حکمران لرستا ن و خوزستان بود.زیرا وقتی میرزا اسدالله خانه به مقام حکمرانی ایالت رسید میرزا ابولحسن که پسر عمه و شوهر خواهرش بود به نیابت حکومت شوشتر و دزفول گمارده شد.
اما دوران انتصاب او دیری نپایید زیرا با اغاز نابودی خانواده اعتماد الدوله شیرازی او نیز مجبور به فرار و ترک مقام حکومتش شد.

 جریان واقعه از این قرار است:
چنانکه قبلا گفتیم نخستین فرد این خانواده که گرفتار غضب شد حاج هاشم کلانتر شیراز بود.بقراری که میرزا محمد کلانتر نشته است نادرشاه کارگزاران و کدخدایان شیراز را برای وصول مالیاتهای سنگین به کرمان احضار می کند و چون پس از واقعه کور کردن فرزندش رضاقلی اعتدال از مزاجش رخت بربسته بود دستور می دهد عده ای از انهارا کور کنند و عده ای دیگر را گردن بزنند.
حاج هاشم مشمول عنایت شهریار افشار قرار میگیرد و اگرچه نادر دستور میدهد چشمانش را از حدقه دراورند.ولی به شفاعت میرزا محمد حسین شریفی متولی شاه چراغ مامورین نادر فقط یک چشم حاج هاشم را در می اورند

برای خرید کتاب میرزا ابوالحسن خان ایلچی اثر اسماعیل رائین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 میرزا ابولحسن خان کهع شاهد نابودی خاندانش شد از شوشتر به قم قم فرار کرد و در حرم حضرت معصومه تحصن جست.
حسین سعادت نوری می نویسد:
حسین قلی خان برادر فتحعلیشاه در سال 1216 برای دومین بار علم تردد و طغیان برافراشت و چون سرانجام کاری از پیش نبرد به استانه حضرت معصومه پناهنده شد.
فتحلیشاه که در تعقیب برادر بود بزیارت حرم مطهر قم رفت و حسین قلیخان را مورد عفو قرار داد. ابولحسن خان نیز موقع را مغتنم شمرد و با عجز و لابه از شاه امان گرفت و اجازه خواست که به مکه معظمه مشرف شود.
فتحعلیشاه به تقاضای او روی موافق نشان داد و ابولحسن خان عازم خانه خدا شد.

 

 

 

دانلود کتاب میرزا ابوالحسن خان ایلچی