دانلود کتاب ماموریت برای وطنم اثر محمدرضا پهلوی

 

 این کتاب برای انجام منظوری که سالیان دراز ضرورت آن احساس میشد نگارش یافته است.
تا آنجا که اطلاع دارم از بیست و پنج قرن پیش که شاهنشاهی ایران بنیان گذاری شده است من نخستین شاهنشاهی هستم که شرح زندگانی خود را بطور مرتب و با تسلسل تاریخی تالیف و تدوین کرده ام.
البته در قرن شانزدهم میلادی یعنی دوهزار سال پس از آغاز شاهنشاهی ایران شاه طهماسب اول که یکی از سلاطین این کشور بود تاریخچه مختصر زندگانی خویش را برشته تحریر دراورده و دویست سال بعد در دوره سلطنت شاه طهماسب دوم یکنفر کشیش فرانسوی شرح احوال مجملی بنام این پادشاه انتشار داد با این منظور که ثابت کند وی فرزند یکنفر فرانسوی بوده است.
در قرن نوزدهم نیز ناصرالدین شاه سفر نامه دلچسبی درباره مسافرت خویش به اروپا و مشاهدات و توجه خود بفهم رموز ترقیات دول باختری نگاشت ولی هیچ یک از سران تاجدار کشور من شرح زندگانی خویش را با روش مرتب و منظمی مدون نساختند این بود که تقریبا پس از چهارده سال سلطنت مصمم شدم که این کار نخستین بار بدست من انجام پذیرد.
غرض تنها آن نبود که در میان شاهنشاهان این کشور در نوشتن شرح حال پیشقدم باشم بلکه احساس کردم که نگارش چنین کتابی بری اشنایی بگذشته و راهنمایی اینده ایران بسیار ضروری است.
در قرن اخیر ما که در خاورمیانه زندگانی می کنیم در فهم و ارزش حقیقی خویش کوتاهی مرده و اغلب در تهیه نقشه ها و برنامه های صحیح برای ترقیات اینده کشورهای خود بغفلت گذرانده ایم.
گاهی از انچه در کشور انجام یافته اطلاعات مبهمی داشته ایم ولی در تشخیص موانع تشکیلاتی و غیر ان که مانع پیشرفت بوده است قصور کرذده و در تعیین هدفها و امال و مقاصدی که برای اینده ما ضروریست باصل مسامحه توسل جسته ایم باین جهات من موقع ان بود که شاهنشاه ایران این نقیصه را جبران کنم.
نگارش این کتاب در سال 1337 اغاز و در اواخر سال 1339 پایان یافت.در طول این مدت هر چند وظایف خطیر دیگر اوقات مرا بخود مشغول میداشت اما هفته ای نمیگذشت که جز در ایام مسافرت ساعتی چند بنگارش این کتاب مصروف نشود و حتی در سفرها نیز فکر تنظیم مطالب مندرج در آن از خاطر من بیرون نمیرفت.
کتابی که اینک انتشار پیدا میکند با سایر کتب مربوط به شرح احوال یا خاطرات تفاوت بسیار دارد زیرا این کتاب در واقع تنها شرح زندگانی من نیست بلکه تاریخ احوال یک کشور است

برای خرید کتاب ماموریت برای وطنم اثر محمدرضا پهلوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب ماموریت برای وطنم