دانلود کتاب شرح حال عباس میرزا ملک آرا اثر عبدالحسین نوایی

 کتابی که اینک تحت عنوان یادداشتهای عباس میرزا ملک آرا بار دیگر به چاپ رسیده و به دست خوانندگان عزیز رسیده است نخستین بار در شهریور سال 1325 شمسی منتشر شده و بدین ترتیب اکنون تقریبا سی سال تمام از انتشار نخستین چاپ آن می گذرد.
در آن روزگار این کتاب به همت و عنایت استاد عباس اقبال آشتیانی ناشر دانشمند و عالی قدر مجله یادگار در جزو انتشارات انجمن نشر آثار ایران انتشار یافت.
اینجا باید بخاطر اهل فضل و ادب را بدیت مطلب متوجه کنم که انجمن مزبور وجودی سمبولیک بود و در حقیقت انجمنی وجود نداشت.
هرچه بود مرحوم عباس اقبال آشتیانی بود که با پشتکاری خستگی ناپذیر و با علاقه ای فراوان بل عشقی سوزان به شعر و هنر و ادب و دانش و فرهنگ ایران دمی از تکاپو برای یافتن و تصحیح و چاپ متون سودمند خاصه متون تاریخی باز نمی ایستاد و در این راه گرمای تابستان نمی شناخت.
پنج سال تمام از ساعت هفت و نیم صبح تا یک بعد از ظهر تا هفت شب در اطاقکی به نام دفتر مجله یادگار در ساختمان روزنامه اطلاعات به کار طاقت فرسای تحریر و تنظیم و طبع و توزیع مجله یادگار خویش را سرگرم و دلشاد می داشت.

 

برای خرید کتاب شرح حال عباس میرزا ملک آرا اثر عبدالحسین نوایی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب شرح حال عباس میرزا ملک آرا