دانلود کتاب خاطرات صدر الاشراف اثر محسن صدر

 بخشی از خاطرات مرحوم محسن صدر (صدر الاشراف ) از سال 1348 در مجله های هفتگی و ماهانه و خاطرات وحید درج گردید و اکنون توفیق رفیق آمد تا به نشر کلیه یادداشتهای مفصل و ممتع ایشان در این مجموعه بپردازیم.
بر نوشته هائی که جنبه اتوبیوگرافی دارد و نویسنده احوالات خود را به تفصیل بیان کرده است مقدمه نوشتن کاری بیهوده و زاید است.زیرا نویسنده با اگاهی کامل بر اوضاع و احوال و روحیات و محیط نشو و نما و بررسی زوایای زندگی خویش بهتر از هرکس میتواند فراز و نشیبهای دوران فعالیت و تلاشهای خود را بنمایاند و روشن کند.
الا اینکه ممکنست نویسنده در بیان برخی حقایق و وقایع عمدا یا سهوا کوتاهی کند یا بعضی حوادث را که احیانا مربوط به زندگی خود او میشود بیش از حد لزوم شرح و بسط دهد و یا بسادگی و اجمال از آن در گذرد که در هر دو مورد از ارج و اعتبار نوشته کاسته میگردد.
و اما خاطرات صدر الاشراف چون بقول خود اشیان انها را برای اطلاع و تنبه خانواده نوشته شده و نیت چاپ و نشر در میان نبوده است لذا از صراحت و صداقت خاصی مایه ور است.وی گاهگاه عیب خود را نوشته و از انجام کار نامناسبی که انجام داده اظهار ندامت و شرمندگی کرده و انتقاد از خود نموده است و طبیعی است که جای جای از بعضی دست اندکاران و رجال زمان خود نیز انتقاده کرده و بر اعمال آنان خرده گرفته است و ما سعی کرده ایم که بدون تغییر و تبدیل در نوشته ها به شنر انها بپردازیم.
لازم به یاداوری است که مرحوم صدر الاشراف خاطرات خود را در دو دفتر جداگانه نوشته بود.
بخشهای اول کتاب از دفتر قدیم ایشان نقل شد و پس از ان که دفتر اصلی در دسترس قرار گرفت بقیه مطالب از ان استساخ گردید.
یادداشتهای دفتر دوم جامعیت داشت و اخرین نوشته مرحوم صدر بود.
در مقدمه دفتر دوم شرحی بقلم اشیان امده بود که دریغ امده نادیده گرفته شود لذا ذیلا به نقل ان مبادرت میشود.

 

برای خرید کتاب خاطرات صدر الاشراف اثر محسن صدر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات صدر الاشراف