دانلود کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی

 

کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج چاپ شده می باشد.

این اثر توسط و. آ. ک‍اس‍اک‍وف‍س‍ک‍ی نوشته و به دست عباسقلی جلی ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر س‍ی‍م‍رغ‌‏‫ بوده است.شما در این اثر خاطرات کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگارد قزاق روسیه تزاری داخل ایران را می خواند .

در این نوشته ها که واسه ی نخستین دفعه داخل ایران به طور مجله کاملی چاپ می‌شود و حقایقی تلخ و شیرین از تاریخ دوران قاجار جمع آوری شده که فهمیدن آنها بر نسل معاصر ایرانی بسیار احتیاج است .

نگارنده خاطرات و. ا. کاساکوفسکی، در چهارده نوامبر سال هزار و هشتصد و پنجاه و هفت به دنیا آمده و در دبیرستان نظام مسکو دانشکده سوار‌ نظام نیکلایفسکی و آکادمی ستاد را به اتمام رسانده و از دانشجویان ممتاز بوده است.

خدمات نظامی در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار شروع نموده و در سال هزار و هشتصد و نود و چهار به درجه سرهنگی رسیده است و واسه ی درس دادن سواره نظام در ایران ماموریت پیدا کرده و تا سال هزار و نهصد و سه بریگارد‌قزاق ایران خدمت کرد و با احراز مقام ریاست دیویزیون به درجه سرتیپی نایل‌ شد.

 

 

برای خرید کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی