دانلود کتاب یادنامه پورداود اثر محمد معین

 

درست شصت سال پیش(60 سال قبل از سال 1324 که این مقدمه نوشته شده) یعنی سال 1264 در گوشه ای از شمال ایران در شهر رشت کودکی به نام ابراهیم پا بعرصه گذاشت که مقدور بود بعدها کهن ترین و مهمترین یادگار کتبی نیاکان آریائیی خویش را از زبان دیرین بپارسی نوین در آورد

 و بدینوسیله نام خویش را در تاریخ و ادب ایران جاوید گذارد .آری در هر کودک یک معمای حیرت بخش پنهانست.
ابراهیم پور داود پور باقرپور محمدحسین در روز آدینه بیستم بهمن ماه سال هزار دویست شصت و چهار در گیلان زمین شهر رشت چشم بر جهان باز نمود.
پس از تحصیلات مقدمات فارسی و عربی در سال هزار و دویست هشتاد و چهار به طهران شتافته باموختن طب قدیم پرداخت.
در همین ایام غوغای مشروطه طلبان برخاست و او نیز بگفتار خود در جز جوانان مشروطه طلب سری می جنباند.
پور داوود بر آن بود که بکشور های بیگانه شتابد هرچند موانع خانوادگی و غیره بیشمار بود.
در سال هزار و دویست هشتاد و هفت از راه کرمانشاه و بغداد و حلب به سوریه رفت و بتحصیل ادبیات فرانسه پرداخت.سپس برای زیارت خویشاوندان خود از راه استانبول و طرابزان برشت باز گشت و چند هفته در آنجا ماند.بعدا در سال 1289 به فرانسه شتافت و پس از تحصیل علوم مقدماتی در دانشگاه پاریس باموختن رشته حقوق مشغول شد. در همین ایام بهمراهی چندتن از ایرانیان برعلیه مظالم دولت تزاری روس متینگی در پاریس دارد و نیز بیاری چند تن از ایرانیان با ذوق انجمن ادبی در پاریس تاسیس کرد.
شش ماه و نیم از آغاز جنگ جهانگیر گذشته را در پاریس بسر برد. درین هنگام شور جوانی ویرا بر ان داشت که عروس پایتختهای اروپا را ترک کند و خویشتن را بمهلمه اندازد.
در سال هزار دویست و نود چهار از فرانسه. سویس.المان.اتریش.رومانی.بلغار.استانبول و حلب گذشته دل به دریا زده جعبه بزرگی بنام شخطور در فرات انداخت و پس از هیجده روز وارد فلوجه و بغداد شد.
در پایتخت قدیم خلفای عباسی بار اقامت افکند و روزنامه ای بنام رستخیز در انجا تاسی کرد ولی هر روز از راه بصره منتظر ورود مسافران باریک و بلند جزیره بریتانیا بود تا کوت العماره بدست انگلیسیان افتاد.
وی نیز ناچار از بیابانهای وسیع عراق گذشته خود را بکوهای بلند ایران رسانید و در کرمانشاه در جوار طاق بستان ارام گرفت تا اینکه...توصیه میکنم کتاب را بخوانید تا از زندگی و خدمات این استاد برجسته اطلاعات کسب نمایید.

 

 

برای خرید کتاب یادنامه پورداود اثر محمد معین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب یادنامه پورداود