کتاب تولید محتوای ویدیویی در بازار دیجیتال که به دست روبکا کورلیس نوشته و توسط محمد غنچه سفیدی شده است.این نوشته درمورد ارزش چاپ ویدیوها داخل فضای آنلاین گفته است که سبک‌هایی را که می توان یک ویدیو را با آن درست کرد را به خوبی شرح نمود و شما را در تولید انواع محتوای تصویری راهنمایی خواهد کرد. در این مسیر می شود در این اثر کوچک موضوعات وجود داشته را مورد تحقیق قرار داد .ایده‌پردازی واسه ی ساختن ویدئوهااشتراک‌گذاری محتوای تبلیغات ویدیویی در مسیر . رته موفقیت یک بازاریابی آنلاین و تنظیمات و ویرایش‌های مفاهیم و محتوای تصویری همگام با فضای مجازی تولید یک محصول تصویری با کیفیت واسه ی توسعه هدفها است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تولید محتوای ویدیویی در بازار دیجیتال تماس بگیرید

دانلود کتاب تولید محتوای ویدیویی در بازار دیجیتال