کتاب پوشیده نگاری و نهان سازی داده ها که به دست میکائیل راگو و چت هازم نوشته و با ترجمه علیرضا اصغری انجام شده است. داخل این نوشته یاد می گیریم که چطور متن شصت و پنج هزار و پانصد حرفی را در فایل عکی بگنجانیم.چطور فایل ها را داخل محیط ها و ماشین های مجازی بی تاثیر در عملکردشان پنهان نماییم. چگونه داده ها را در پروتکل های پرکاربرد شبکه به دور از چشم سیستم های امنیتی قایم و ارسال کنیم. بی آنکه کوچکترین اثری بر خصوصیات دیداری عکس گذاشته باشد.چطور فایل های اجرایی و متنی را در ویندوز به صورتی پنهان نماییم که فایل سیستم ویندوز و همچنان ویروس کش ها از کشف آن عاجز باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پوشیده نگاری و نهان سازی داده ها تماس بگیرید

دانلود کتاب پوشیده نگاری و نهان سازی داده ها