دانلود کتاب شبکه در ویندوز ۱۰ که به دست ماهانامه شبکه نوشته شده است. یکی از خصوصیات جذاب ویندوز ده نسبت به نسخه‌های پیشین سیستم‌ عامل مایکروسافت و امکانات و ابزارهای بسیار زیاد ارایه داده شده در قسمت شبکه است. کاربران و مدیران شبکه خواهند توانسته در ویندوز ده نوع های تنظیمات و گزینه‌های دلخواه را انجام و با سرعت بسیاری از سختی ها شبکه یا اینترنت را شناسایی و رفع نموده اند. این اثر الکترونیکی این موضوع را اهداف قرار گرفته می باشد و نمونه های از پنج مقاله پیرامون تنظیمات شبکه در ویندوز ده مدیریت آداپتورها و رفع سختی های اینترنت در ویندوز ده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبکه در ویندوز ۱۰ تماس بگیرید

دانلود کتاب شبکه در ویندوز ۱۰