جزوه چگونه هک نشویم که به دست حمید رضا نیازکار نوشته شده است.این نوشته ی آموزنده به شما یاری خواهد داد که امنیت کامپیوتر و اطلاعات وجود داشته در داخل آن را در فضای مجازی بسیار زیاد نمایید .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید جزوه چگونه هک نشویم تماس بگیرید

دانلود جزوه چگونه هک نشویم