کتاب قابلیتهای امنیتی ویندوز۱۰ که به دست اشکان پزشکی ترجمه شده است.استفاده کردن از پارامترهای بیومتریک واسه ی هویت سنجی استدلالی که واسه ی استفاده از احراز هویت به طور بیومتریک وجود داشته بر سه محور کلیدی انجام گرفته است.داخل ویندوز ۱۰ ما شاهد تغییر کردن شگرفی در همه ی ویژگی ها بالاخص بحث های امینتی می باشیم. اندیشیدن و برنامه ریزی فوق العاده ای واسه ی ساخت ویندوز ۱۰ صورت گرفته شده است. همه ی این انرژی در خصوص ایجاد اکوسیستمی امن واسه ی شما ایجاد شده است. مایکروسافت دوران همه ی ما را در سمت گوش کردن به موردهای مشتریان صرف کرده است.ایجاد نمودن تنظیمات و تغییرات مثبت بر روی سطوح سیستم عامل در سمت رضایت کاربران انجام گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قابلیتهای امنیتی ویندوز۱۰ تماس بگیرید

دانلود کتاب قابلیتهای امنیتی ویندوز۱۰