کتاب راز و رمزهای جذب سریع ترافیک که به دست اباذر عباسی بابیانی نوشته شده است.ترافیک موعضلی می باشد که همچنان صاحبان وب‌سایت‌ها در تمام وقت نگران آن می باشند. هم اکنون ترافیک داخل تجارت آنلاین از ارزش بخصوصی برخوردار می باشد. ولی آنچه در این باب مطرح شده این می باشد که ترافیک دقیقا چه چیزی می باشد و چه دید و نظر نادرست درمورد آن وجود داشته است.با سادگی بسیار می شود گفت که ترافیک سایت همان اندازه بازدیدها از سایت و مقدار کلیک‌های است که بازدیدکنندگان در سایت شما انجام می دهند. هر هنگام کسی از سایت شما دیدن نمود و حضورش در سایت به اثبات رسیده شد و هر طور کلیکی همچنان بر روی لینک‌های وجود داشته انجام دهد همچنین ثبت و ضبط می‌شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز و رمزهای جذب سریع ترافیک تماس بگیرید

دانلود کتاب راز و رمزهای جذب سریع ترافیک