کتاب مدیریت کامل ورد پرس که به دست اسماعیل ابراهیمی نوشته شده است. با دقت داشتن به عدم وجود داشتن یک مقاله آموزشی تکمیل شده درمورد مدیریت وردپرس تصمیم گرفته ایم که واسه ی آنهایی که خاهان کار با سیستم مدیریت محتوای وردپرس را درک و فهمیده باشند و مبتدی ها یا کسانی که از CMSهای دیگر مهاجرت کرده اند یک سری آموزش هستند را به وجود آوریم کنیم و در آن همه ی بخش های مدیریت یا داشبورد وردپرس را شرح داده ایم.شرحیات ارائه شده در این متون و مطالب بعد در ارتباط با آن که فقط ارتباط به هسته وردپرس است و هیچگونه توضیحی درمورد قالب ها و افزونه ها داده نشده است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدیریت کامل ورد پرس تماس بگیرید

دانلود کتاب مدیریت کامل ورد پرس