کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس دبیان که به دست نیلوفر بزرگ نیا طبری و احمد امینی نوشته شده است.در حال حاضر با پیشرفت کردن علم و فناوری در تمامی جهان و آموزش و یادگیری درست اسفاده کردن از سیستم عامل های ترویج یافته مهم و اصلی ترین ارکان لنجام و بکارگیری باقی علوم به حساب می رود. در این اثر و نوشته در قسمت نخست که هشت فصل اولیه کتاب را شامل می شود.مطالب منطبق بر نوترین استاندارد ارایه شده است و مبتنی بر سیستم عامل هفت ارایه شده می باشد. دو فصل آخر کتاب به سیستم عامل لینوکس نسخه دبیان تعلق داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس دبیان تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس دبیان