کتاب آموزش پارتیشن بندی که به دست یک ناشناس نوشته شده است. پارتیشن بندی به گفته ای بسیار راحت و ساده عبارتی است از بخش بندی کردن فضای هارد دیسک به دو یا چند بخش به صورت که هر یک از این بخش و گروهها از نگاه ویندوز مثل یک هارد دیسک مستقل عمل می نموده است. در حال حاضر بالا بردن فضای هارد دیسک هایی که واسه ی کامپیوترها خریداری شده است. پارتیشن بندی را امور تقریبا اظطراری است.برای آنکه که چند دیسک کوچک و بهتر از یک دیسک بزرگ اطلاعات را نگهداری می نموده است. امروزه خیلی از کامپیوترها به هارد دیسکی با ظرفیت بالا وصل هستند ولی از این فضا به شیوه ی مناسب استفاده نخواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش پارتیشن بندی تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش پارتیشن بندی