کتاب سیستم مدیریت محتوا جوملا که به دست وحید شهبازی نوشته شده است.نخستین نسخه جوملا در سال دو هزار و پنج با اسم جوملا یک ارائه شد و همچنان در سال دو هزار و هشت نسخه یک و پنچ آن به دست تیم توسعه یابنده ی به چاپ رسید که قابلیتهای آن موجب شد همان هنگام بعد از منتشر شدن محبوبیت بسیاری در جهان پیدا کند و به صورتی که جوایز متعددی را نصیب خود نمود. جوملا از بدو تولد جایزه بهترین جهان را در مسیر سالهای دو هزار و شش تا دو هزار و هفت و دو هزار و یک کسب کرده است.بعد از تیم توسعه جوملا دنیایی در سال دو هزار و یازده نسخه جدیدی را تحت اسم جوملا عرضه نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیستم مدیریت محتوا جوملا تماس بگیرید

دانلود کتاب سیستم مدیریت محتوا جوملا