کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانش نامه ویکی پدیا که به دست ویکی پدیا نوشته شده است. علم نامه‌ای است برای تمام عموم و آزاد.به این سبب مفهوم که تمام خواهند توانست به نگاشتن و ویرایش نوشتارهای وجود داشته در آن پرداخته اند. هم چنان این نوشتارها و ویرایش‌ها می بایست بر پایه ی اساس‌ نامه ی ویکی‌پدیا هستند. با این معنی که متون بی‌طرفانه و بی هیچ پایمال کردن حق چاپ دیگران نگاشته شده باشند. مدیریت تحقیق و اثرها به دست خودِ کاربران صورت گرفته می‌شود. آنهایی که در امر تکمیل این تحقیقات به آخر نرسیده مشارکت داشته اند. به هم‌زبانان خود یاری نموده اند و تا در امر جمع آوری بی‌همتاترین دانشنامه دنیایی سهمی داشته باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانش نامه ویکی پدیا تماس بگیرید

دانلود کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانش نامه ویکی پدیا