کتاب هشت روش برای اجرای برنامه در ویندوز ۸ که به دست محمود شاکری نوشته شده است. هشت شیوه و روش بسیار مهم و اساسی واسه ی اجرا کردن برنامه هایی که روی ویندوز اجرا و نصب نمی شوند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هشت روش برای اجرای برنامه در ویندوز ۸ تماس بگیرید

دانلود کتاب هشت روش برای اجرای برنامه در ویندوز ۸