کتاب کشف آسیب پذیری در وب سایت ها که به دست مهران صاحب کوهی نوشته شده است.هر انسانی با هر شغل و در هر رده سنی با دقت به احتیاج خود و استفاده نمودن از اینترنت دارید و اقدام به روش اندازی یک وب سایت می انجامد.افراد واقعی و حقوقی که قصد حضور در اینترنت واسه ی چاپ اطلاعات و معرفی نمودن محصولاتشان گرفته تا دانش آموزانو دانش جویان تمامی به نوعی از وب سایت های اینترنتی استفاده نموده اند. اندازه ی استفاده کردن از برنامه های تحت وب و همچنان وب سایت ها در اینترنت روز به روز در حال زیاد شدن می باشند .و دلایل و ایده های نو از سمت افراد گوناگون واسه ی ایجاد کردن یک وب سایت مطرح شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کشف آسیب پذیری در وب سایت ها تماس بگیرید

دانلود کتاب کشف آسیب پذیری در وب سایت ها