کتاب هفت دلیل عدم موفقیت سئو که توسط مهران منصوری فر نوشته شده است.چه شما خویش در حال انجام مدیریت یک فرآیند سئو واسه ی خویش می باشید و یا شخصی متخصص در این خصوص را واسه ی این کار استخدام نموده باشید بهتر است این هفت سؤال را سرلوحه کارتان صورت دهید تا متوجه شوید مرحله ی کار شما به درستی انتخاب شده اند یا خیر. می شود گفت به طور تقریبی اکثر عملیات های سئو با شکست خوردن مواجه شده است که سبب این عدم موفقیت را می شود در توقعات بالا در بغل بودجه های کم نام برد. هم اکنون تصمیمات نادرست وب مسترها بر مبنای فرضیات به جای انجام عملکرد درست از آمار و ارقام و احتیاج مصرف کنندگان موجب به وجود آوردن غلط در این سمت و رو می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هفت دلیل عدم موفقیت سئو تماس بگیرید

دانلود کتاب هفت دلیل عدم موفقیت سئو