کتاب چگونه طراح وب سایت شوم که توسط علی عارفی نیا نوشته شده است.تمامی افراد دارند کار طراحی سایت انجام میدهند. جوملا و وردپرس موجب شده است که نتوانیم کار خوب انجام دهیم .ما بسیار دیر به فکر وارد شدن به این کار شده ایم. مگر ایران چند عدد طراحی سایت احتیاج خواهد داشت.کار طراحی سایت اشباع شده و دیگه کار نمی باشد. تمامی این ها سوالاتی می باشند که در چند سالی که در گیر آموزش هستیم بسیار زیاد از دانشجوهام شنیده ایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه طراح وب سایت شوم تماس بگیرید

دانلود کتاب چگونه طراح وب سایت شوم