کتاب آموزش برنامه نویسی بیسیک ۴ اندروید که توسط ع. سجادی نوشته شده است.ولی یادگیری این نرم افزار کمی واسه ی کاربران فارسی زبان سخت است . ما واسه ی این دشواری شیوه ی راه حل داشته ایم. با استفاده از کتاب اموزش بیسیک چهار اندروید به زبان شیرین فارسی از این پس خواهد توانست به راحتی واسه ی اندروید اپلیکیشن طراحی نمایید. نرم افزار بیسیک چهار اندروید یکی از مهمترین و اساسی ترین نرم افزار های برنامه نویسی اندروید می باشد. این نرم افزار به سبب سادگی محیط خود بسیار از نرم افزار های دیگر برنامه نویسی اندروید مورد دقت کاربران ایرانی و خارجی صورت گرفته است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش برنامه نویسی بیسیک ۴ اندروید تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی بیسیک ۴ اندرویددانلود کتاب آموزش برنامه نویسی بیسیک ۴ اندروید