کتاب صفر تا صد PHP که توسط آرش کوهکن نوشته شده است.زبان پی‌اچ‌پی از نسخه ی چهار و سه به بعد قابلیت پشتیبانی از وسط خط فرمان را همچنان به امکانات خود اضافه نموده است. این قابلیت توانسته بود واسه ی ایجاد نرم‌افزارهای غیر وبی و یا نرم‌افزارهایی با واسط گرافیکی کاربر مورد استفاده صورت گرفته است. یک زبان برنامه‌نویسی وجود دارد که واسه ی طراحی وب بسیار زیاد شده است. ولی می شود از آن به عناوین یک زبان عمومی همچنان استفاده‌ می نموده است.کدهای پی‌ اچ‌ پی به دست یک سرور وب که نرم‌افزار پی‌اچ‌پی بر صورت آن نصب شده است تفسیر می نماید. دستورات این زبان خواهد توانست به طور مستقیم در داخل کدهای اچ‌تی‌ام‌ال انجام گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صفر تا صد PHP تماس بگیرید

دانلود کتاب صفر تا صد PHP