کتاب وبلاگ نویسی که توسط سعید شمس نوشته شده است. یکى از ابزارالات اطلاع رسانى در دنیا حال حاضر و وبلاگنویسى داخل اینترنت وجود دارد که در بین اقشار گوناگون اشاعه یافته است و از طرف دیگر و اتفاقات زیاد مفید واسه ی مبلغان دین به حساب خواهد رفت. داخل این مقاله ضمن تعریف و تبیین ارزش این روش فراگیر و جدید به روش های چند در باب ضرورت زیاد شدن و توسعه این ابزار در حوزه دین پرداخته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وبلاگ نویسی تماس بگیرید

دانلود کتاب وبلاگ نویسیدانلود کتاب وبلاگ نویسی