کتاب آموزش جاوا اسکریپت به صورت کاربردی که توسط احمد باد پی نوشته شده است.کاربرد مهم و اساسی جاوااسکریپت در طراحی و پیاده سازی سایت ها و صفحه است و به یاری این زبان این ممکن واسه ی شما به وجود خواهد آمد که بتوانید به اجزای گوناگون داخل صفحات اینترنتی دست پیدا کنید.یکی از زبان های برنامه نویسی که در حال فوق خیلی زیاد استفاده شده است زبان جاوااسکریپت شده است. این زبان در سال هزار و نهصد و نود و پنج میلادی به دست فردی به اسم برندان ایچ طراحی و انجام و پیاده سازی شده می باشد. ساختار کامل جاوااسکریپت شباهت زیادی به سی پلاس پلاس و جاوا داشته است. ولی این شباهت بسیار به این موجب بوده است که یادگیری این زبان واسه ی افرادی که در گذشته از آن دو زبان استفاده شده و آسانتر است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش جاوا اسکریپت به صورت کاربردی تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش جاوا اسکریپت به صورت کاربردی